Декларация за поверителност

Цел

Настоящата Декларация за поверителност има за цел да обясни на потребителите какви лични данни събираме, обработваме, съхраняваме и споделяме чрез сайта www.snimah.com

С какво се съгласявате, използвайки нашия Сайт?

Моля, имайте предвид, че с предоставянето на лична информация, вие приемате и се съгласявате, че ще събираме, съхраняваме, обработваме и споделяме Вашата лична информация, съгласно настоящата декларация за поверителност, както и съобразно изискванията на действащото законодателство.

Каква информация събираме?

Данните, които събираме, включват следното:

 • Демографски данни – събираме данни за Вас, като например възраст, пол, страна и предпочитан език (можете да се отпишете от събирането на тази информация от тук );
 • Информация, която ни предоставяте и съдържанието на съобщенията, които ни изпращате, като например обратна връзка, различни въпроси и допълнителна информация;
 • Данни за местоположението – данните за Вашето местоположение, включват местоположение, получено от Вашия IP адрес;
 • Име и данни за контакт- възможно е да изискаме Вашите имена, имейл адрес, телефон, адрес и други подобни данни за контакт в случай, че се свържете с нас чрез контактна форма или електронна поща;

Как и защо обработваме лични данни?

Данните, които събираме служат за обобщен анализ за използването на сайта от нашите потребители с цел предоставяне на по-качествена услуга, включваща подобряване качеството на информационните и рекламни материали по страниците.

Част от личните данни получаваме чрез записване на Вашите дейности, свързани с преглеждането на страниците с помощта на технологии като бисквитки.

С кого и при какви условия споделяме Вашата лична информация?

 • Партньори на Доставчика – за да може да предоставя определени услуги на своите потребители, Доставчикът сключва договори с трети лица (партньори). Във връзка с предоставяне на съответните услуги понякога е необходимо на съответните партньори да бъдат предоставени лични данни на потребителите.
 • Компетентни органи във връзка с изпълнение на нормативни задължения.

Предоставяне на лични данни на трети страни

За Ваше удобство, може да Ви предоставим линкове към сайтове, които се поддържат от други организации освен Доставчика („Трети страни“).  Ако изберете да кликнете на линк към страница на Трета страна, е добре да се запознаете с декларацията им за поверителност и да проверите как Третата страна ще събира и използва Вашата лична информация.

Прилагаме списък на външните системи, които е възможно да получат лична информация за Вас ползвайки страниците на сайта www.snimah.com

Google Analytics, YouTube, Facebook, Patreon, Superhosting

Вашите права

 • Потребителите имат право на достъп до личните данни, отнасящи се към тях.
 • Потребителите имат право да коригират подадените от тях лични данни, когато същите са неточни или неактуални.
 • В определени случаи потребителите имат право да изискват изтриване на лични данни.
 • Потребителят има право да оттегли своето съгласие за обработване на личните му данни с цел маркетинг без това да ограничи, правото му да използва услугите предоставяни от Доставчика.
 • Потребителят има право на преносимост на лични данни:
 • Ако потребител сметне, че Доставчикът нарушава приложимата нормативна уредба е препоръчително първоначално да сигнализира на Доставчика. Ако не бъдат предприети адекватни мерки от страна на Доставчика, потребителят има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Промени в Декларацията за поверителността

Регулярно преглеждаме нашите практики във връзка с поверителността и те могат да бъдат променяни. Всяка промяна, допълнение или изменение, ще влиза в сила веднага след публикуването й на www.snimah.com.

Последвайте ни още в