Супер излет по каналите на Арката край село Беланица

В нощта срещу деня на буквите и българицата, от тревожни мисли за бъдещето на Евросъюза и евроизборите, нещо се бях талъсъмясал и не можах да мигна до сутринта.  Та затова на другия ден, заради собствената ни безопасност, връчих ключовете от автомобила на Павката и поехме към каналите на Арката в […]

Риболов на каракуда на Челопечанската баластриера

В събота сутринта с Павката все още нямахме ясна идея, къде аджеба ще давим червеите днес, когато изведнъж така ни се дочелопечи, че всички други алтернативи загубиха смисъл и поехме към избраната дестинация.   Този път бяхме твърдо решени да проверим плували нещо с перки в малкия гьол на Великата […]

Риболов през забраната на Богровските баластриери

След като цяла седмица бях надлежно информиран от всевъзможни медии за посещението на папата у нас, с всичките му подробности от това къде точно ще мине до това с кой крак става от леглото и кой номер папаобувки носи, реших, че в събота спокоен за здравословното състояние на Светия Отец, […]

Риболов по река Буновска – край на сезона за водоеми до 500 м.

В съботата цял ден се колебаех, къде аджеба на другия ден да затапя сезона за водоеми до 500 м. надморска височина, когато реших да проверя информационния бюлетин за нивото на реките и риболова по тях в Средногорския риболовен окръг, издаван от носещия постоянно бойно дежурство по въпроса – Цецо от […]