Мренски риболов по река Светля до село Сирищник

Вижте още десетки видеа за риболов около София като се абонирате за нашия канал.

Как се приготвихме за риболов по река Светля до село Сирищник:

 1. Мястото е с координати:

  42.573066, 22.815346

 2. Метод на риболов

  на полутежко с директна петица

 3. Захранка

  бял червей

 4. Стръв

  ручейник, лежляк, бял червей

 5. Особености

  не искаше да пипне на бял червей

 6. Резултат

  отличен – около две кила черна мряна и клен

 7. Оценка на излета от (1 – 10) на база на изпитаното удоволствие

  10

Велик е Гугъл и Гугъл мапс е неговия пророк!


Зациклил в отчайващо слаби излети през февруари и март реших да задълбоча географските си познания с изучаване на сателитните снимки в радиус от 100-тина км. около София.


Открих още много потенциални рекички и водоеми, които биха представлявали интерес за всеки запален въдичар, готов да рискува провал на излета, но да посети ново и непознато място.


Така намерих и река Светля, на някаквиси 50-тина км. от София, която кой знае как до сега си бе текла незабелязана от мен.


В неделя следобед след като още веднъж се убедих, че надморската й височина отговаря на законен риболов в този период, зарът беше хвърлен и поех към предварително набелязаното от мен място – моста в село Сирещник.


За всички които решат да я посетят в бъдеще – заклевам ви – не минавайте по директния път след село Косача за Сирещник, а минете през село Ковачевци.


Директния е кошмар за нормален автомобил и най-вероятно е удрян от заблудени ракети Томахок по време на войната в Югославия.


Та мокър до кости от напрежението по преминаването на споменатия участък и с мусколна треска на ръцете от стискана на волана, към 13, 30 ч. бях вече стигнал, избрал си място и заметнал в непознатите води.


След пет минути на очкване последва слабо почукване и после истински мренски удър с характерното силно разтрисане на пръчката.


В този момнт цялото напрежение изчезна и надеждата за успех се настани трайно в мен.


Първата засечка бе ялова, но веднага последва втори мощен удар и първата мрянка светлянка се задърпа бясно на въдицата.


В интерес на истината размера й макар и мерен не бе впещатляващ, но обикновено големите идват по-късно.


Тази истина се потвърди и този път, като след около два часа излезаха няколко доста впечатляващи екземпляри.


Направи ми впечатление, че за разлика от други места реката е значително по-чиста от боклуци и няма висящи найлонови торбички и пластмасови шишета по клоните на дърветата и храсталаците по коритото й.


След като хванах няколко мряни забодах един тлъст лежляк с надеждата да хвана мрянка бабаджанка, но вместо нея се сбихме с един едър клендак и се наложи употребата на кепче за да го извадя.


Интересно е че през целия ден, не видях друг пръчконосец освен мен и ако не бяха двамата местни колеги минаващи случайно по моста с които обменихме малко информация, щях да си помисля, че в тази река за първи път има риба.


Рибата похапваше с охота от ручейника, а на лежляка налиташе стръвно.


Белия червей не представляваше абсолютно никакъв интерес за нея и нямах нито един удър, дори почукване на него, което е твърде странно имайки предвид, че пролетно време трябва да е много гладна.


Времето минаваше в шеги и закачки с мряната и се редуваха цикли с активно кълване и последващ застой, но удоволствието си бе на ниво.


След 19 ч. рибата спря да се храни и само редки еденични удари на случайни рибки подържаха интереса ми към риболова.


В 20 ч. събрах такъма и леви десни и рибарски песни се закатерих по стръмния склон да се добера до колата.


Много съм доволен от този излет.


Река Светля се оказа малко бижу поне в този месец на годината и ми достави приятни емоции.


Нищо не може да се сравни с удоволствието от успешен риболов по неизвестен водоем, когато резултата е надминал предварителните очаквания.


Дано и по другите набелязани от мен нови места имам късмета да направя приятни и запомнящи се излети.

https://www.youtube.com/watch?v=7_WBdCtdHf4
Последвайте ни още в

Харесва ли ви този излет?

Още видеа за риболов около София